Sizin için hep taze…

Gıdaların dayanıklı hale getirilmelerinde dondurma, ısıl uygulama ve kurutma gibi değişik yöntemler kullanılmaktadır. İlke olarak uygulanan muhafaza yönteminde hammaddenin fiziksel ve kimyasal nitelikleri ne kadar az değişirse, elde edilen ürün taze haline o kadar yakın halde bulunur. Bu nedenle dondurularak muhafaza edilmiş ürünler, taze halindeki niteliklerini en fazla taşıyan gıdalar olarak kabul edilmektedir.

HİSARK temayüllere paralel olarak donmuş gıda üretimine de girerek yapacağı kaliteli ürünlerle iç ve dış pazarlardaki yerini alacaktır.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt