Logomuzda yer alan “K”, markamızın ayrılmaz parçası olan KALİTEYİ temsil eder.

Hisark Ürülerinin imalatından Tüketiciye ulaşana kadarki tüm süreçlerinde “Sağlık ve Kalite önce gelir” prensibinden asla vazgeçilmez.

Kaliteli üretimin temel koşullarından biri de işletmede etkin ve sürekli olarak temizlik yapılması ve üretimin hijyenik koşullarda gerçekleştirilmesidir.  Eğer gerekli önlemler alınmazsa, daha üretimin ilk aşamalarından itibaren işlenen üründe tat, koku ve görünüşte değişmeler olmakta ve kalite olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle meyve ve sebzelerin işlendiği fabrikaların günlük çalışmalarında temizlik ve dezenfeksiyon önemli bir yer tutmaktadır. HİSARK bu konuda son derece duyarlıdır. İnsan sağlığına uygun ve daima hijyenik koşullarda üretilmiş ürünleri tüketicisine sunmak için teknolojideki en son yeniliklerden faydalanmaktadır.

Bütün bu çalışmalarını ISO 9001 KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ ve ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ belgeleri ile kayıt altına alınmıştır. 

Tesislerimiz

Gıdaların dayanıklı hale getirilmelerinde dondurma, ısıl uygulama ve kurutma gibi değişik yöntemler kullanılmaktadır. İlke olarak uygulanan muhafaza yönteminde hammaddenin fiziksel ve kimyasal nitelikleri ne kadar az değişirse, elde edilen ürün taze haline o kadar yakın halde bulunur. Bu nedenle dondurularak muhafaza edilmiş ürünler, taze halindeki niteliklerini en fazla taşıyan gıdalar olarak kabul edilmektedir.

HİSARK temayüllere paralel olarak donmuş gıda üretimine de girerek yapacağı kaliteli ürünlerle iç ve dış pazarlardaki yerini alacaktır.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt